Handenschudden

Aan de ouders/ verzorgers,

Naar aanleiding van de laatste update van de GGD, hebben we besloten om deze keer bij de oudergesprekken elkaar maar geen hand te geven. We blijven u uiteraard hartelijk ontvangen.

Vriendelijke groet,
Margot Andriessen