Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster.
Elke schooldag hebben wij les van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vanaf 8.20 uur gaat de deur open en zijn de leerlingen van harte welkom. De ouders van de kinderen van groep 1 t/m 3 zijn welkom om mee de school in te komen.
Om 8.30 uur starten we met de lessen. Alle leerlingen lunchen op school en om 14.00 uur zijn de lessen afgelopen.


Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 21.10.2023 t/m 29.10.2023 
Kerstvakantie  23.12.2023 t/m 07.01.2024 
Voorjaarsvakantie 17.02.2024 t/m 25.02.2024 
Goede vrijdag 29.03.2024 
Pasen 31.03.2024 t/m 1.04.2024
Koningsdag 27.04.2024
Meivakantie 27.04.2024 t/m 08.05.2024 
Hemelvaart 09.05.2024 t/m 10.05.2024 
Pinksteren 20.05.2024 t/m 20.05.2024 
Zomervakantie 20.07.2024 t/m 01.09.2024

 

Vakantierooster 2024-2025

Herfstvakantie 28.10.2024 t/m 01.11.2024 
Kerstvakantie  23.12.2024 t/m 03.01.2025 
Voorjaarsvakantie 17.02.2025 t/m 21.02.2025 
Goede vrijdag / 2e Paasdag  18.04.2025 t/m 21.04.2025
Koningsdag 27.04.2025
Meivakantie 22.04.2025 t/m 04.05.2025 
Bevrijdingsdag 05.05.2025
Hemelvaart 29.05.2025 t/m 30.05.2025
Tweede Pinksterdag 09.06.2025
Zomervakantie 14.07.2025 t/m 22.08.2025


Studiedagen 2023-2024

Woensdag 27 september 2023
Dinsdag 3 oktober 2023
Woensdag 1 november 2023
Woensdag 29 november 2023
Maandag 4 maart 2024
Donderdag 28 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Vrijdag 28 juni 2024
Extra vrije dagen
Dinsdag 2 april 2024 dag na Pasen
Vrijdag 19 juli 2024