Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. Elke dag, maandag t/m vrijdag, hebben wij les van 8.30 uur tot 14.00 uur.

 

  • Vanaf 8.20 uur gaat de deur open en zijn u en de leerlingen van harte welkom.
  • Om 8.30 uur starten we met de lessen.
  • Alle leerlingen lunchen op school onder toezicht van de eigen leerkracht.  
  • Om 14.00 uur zijn de lessen afgelopen.

Na schooltijd komen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 met de kinderen naar buiten.
De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven bij de leerkracht totdat zij opgehaald worden.
Op het schoolplein zijn honden niet toegestaan.
Ouders wachten buiten.
Elke groep heeft een vaste ophaalplaats:

  • De groepen 1/2 verzamelen bij het sportplein aan de achterkant van de school;
  • De groepen 3 en 4 gaan via de hoofdingang naar buiten en verzamelen aan het voorplein.
  • De groepen 5 gaan via het voorplein naar buiten. De groepen 6 verzamelen bij het voorplein.
  • De groepen 7 en 8 gaan via de hoofdingang naar buiten.

Verkeersveiligheid

Alle kinderen moet veilig van en naar school kunnen. Daarom hebben wij een verkeerscommissie en overleggen we drie keer per jaar over de veiligheid en het verkeer rondom school. Ook geven we verkeersonderwijs vanaf groep 3 met de methode Wijzer door het verkeer en hebben we elk jaar een project over veilig verkeer. De kinderen van groep 7 doen verkeersexamen. Klavertje vier heeft het Verkeersveiligheidslabel. We hebben een paar afspraken gemaakt zodat het rondom school voor iedereen veilig is. Wij moedigen alle kinderen en ouders aan zoveel mogelijk lopend en met de fiets naar school te komen.

Fietsers

Stap af zodra je bij school de stoep oprijdt.
Op het plein en op de stoep wordt niet gefietst.
Kinderen die naar school fietsen, parkeren hun fiets in de stalling aan de achterkant van school.
Zij gaan naar binnen via het Heusdenpad.
De fietsenstalling is voor de fietsen van de kinderen.

Autobestuurders

Laat kinderen niet uitstappen op de rijbaan voor school.
Dat is niet alleen onveilig voor de kinderen, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers.
Parkeer in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein of langs de F.B. Koenlaan, zodat je samen het laatste stuk naar school kunt lopen.
Parkeer niet met de auto op de stoep of op het fietspad. Ook kort stilstaan op de stoep of het fietspad is niet gewenst.
 

Vakantierooster 2023 -2024

Herfstvakantie 21.10.2023 t/m 29.10.2023 
Kerstvakantie  23.12.2023 t/m 07.01.2024 
Voorjaarsvakantie 17.02.2024 t/m 25.02.2024 
Goede vrijdag 29.03.2024 
Pasen 31.03.2024 t/m 1.04.2024
Koningsdag 27.04.2024
Meivakantie 27.04.2024 t/m 08.05.2024 
Hemelvaart 09.05.2024 t/m 10.05.2024 
Pinksteren 20.05.2024 t/m 20.05.2024 
Zomervakantie 20.07.2024 t/m 01.09.2024

Studiedagen 2023-2024

Woensdag 27 september 2023
Dinsdag 3 oktober 2023
Woensdag 1 november 2023
Woensdag 29 november 2023
Maandag 4 maart 2024
Donderdag 28 maart 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Vrijdag 28 juni 2024
Extra vrije dagen
Dinsdag 2 april 2024 dag na Pasen
Vrijdag 19 juli 2024