Ziekmelden en verlof

Is uw kind ziek en kan hij of zij daardoor niet naar school komen? Laat het dan even weten.
U kunt de ziekmelding doorgeven via Parro. Is uw kind meerdere dagen afwezig, dan graag alle dagen de ziekmelding doorgeven.


Verlof

Wilt u bijzonder verlof aanvragen i.v.m. een verhuizing, trouwerij of overlijden?
Download het aanvraagformulier 

Wilt u vakantieverlof aanvragen voor uw kind?
Download het aanvraagformulier

Bij het vastleggen van uw vakantie(s) dient u terdege rekening te houden met de vakantieregeling.
Buiten de schoolvakanties om zal in principe geen toestemming worden verleend om op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen waarin u aannemelijk kunt maken (bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring) dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt gaan, kan de schoolleiding bij hoge uitzondering hiervoor toestemming geven.
Wij volgen het verzuimprotocol van de Gemeente Haarlemmermeer.