Community school

In de Community school bundelen we onze krachten met Kindcentrum Mirakels en basisschool Brandaris. Het delen van een gezamenlijk gebouw én dezelfde waarden zijn een uitstekende basis voor een rijke samenwerking.

De peutergroepen van Mirakels werken nauw samen met de kleuterklassen van Klavertje Vier en Brandaris. Twee keer per week doen de 3,5 jaar oude peuters een ochtendje mee in een kleuterklas. De overstap van voorschool/opvang naar kleuterklas loopt hierdoor soepel voor kind en ouder. Ook andersom verloopt de gang van school naar de buitenschoolse opvang zonder hobbels. Kinderen kunnen immers voor en na schooltijd binnen hetzelfde gebouw blijven voor hun BSO en hoeven geen drukke straten over te steken.


Voor ons alle drie zijn talentontwikkeling, persoonsvorming, socialisatie en (wereld)burgerschapsvorming belangrijk. Samen bieden we een breed naschools activiteitenaanbod waarin kinderen de kans krijgen om bijvoorbeeld Chinees te leren, zich fysiek en mentaal te ontwikkelen in de Sportbso en zich creatief te uiten in muziek- en danslessen.

Zo voorziet de Community school kinderen van 0 tot 13 jaar van een stevige basis. Klaar voor de toekomst.

Alleen ga je misschien sneller, op de Community school kom je verder!

Lees meer: https://www.communityschool.nl/