Over Klavertje vier

Onze missie is om een stimulerende leeromgeving te creëren waarin iedereen samen kan ontwikkelen. We streven ernaar om elke leerling te ondersteunen om het maximale uit zichzelf te halen, terwijl we de waarden van respect, samenwerking en plezier waarborgen. Door te focussen op persoonlijke groei en samen vooruit te blijven gaan, willen we onze leerlingen voorbereiden op een succesvolle toekomst waarbij ze op zoek gaan naar hun talent en hen inspireren altijd te blijven leren.

Bij ons voelen kinderen zich gehoord en gezien. Kinderen hebben bij ons een stem. Ze leren om samen beslissingen te nemen en conflicten zelf op te lossen. We werken volgens de aanpak van ‘Vreedzaam’. Tevens maken wij gebruik van de talenten van de kinderen en willen we met hen op zoek naar waar zij goed in zijn. Wij gaan op verkenning waar hun talenten liggen door te werken in ateliers.

We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen. We betrekken leerlingen bij het stellen van doelen en gaan hiervoor gebruik maken van een portfolio. Daarnaast streven we naar een fijn pedagogisch klimaat, waarin respect en wederzijds begrip centraal staan.