Visie op onderwijs

Onze visie op onderwijs benadrukt het centraal stellen van het kind, waarbij pedagogisch en didactisch handelen hand in hand gaan. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, kritisch denken en samenwerking zijn essentieel. Ons onderwijs focust op het ontwikkelen van 21ste eeuwse vaardigheden, positieve mindset en eigenaarschap. Leerlingen worden gestimuleerd om problemen aan te pakken en hun cognitieve mogelijkheden te benutten.


De kernwaarden

Onze kernwaarden: plezier, respect, samenwerken en groei vormen de basis van onze school. Plezier in leren stimuleert enthousiasme, respect is de basis van een inclusieve omgeving, samenwerken bevordert sociale vaardigheden en groei staat centraal in het streven naar persoonlijke ontwikkeling. Deze waarden integreren we in alle aspecten van ons onderwijs, waardoor we een inspirerende en harmonieuze schoolgemeenschap nastreven.