Visie op onderwijs

Welke waarden dragen wij uit?
Met deze vraag ging het team van Klavertje vier afgelopen schooljaar in gesprek. Dit is waar wij voor staan:

Onze visie

Kinderen brengen veel tijd door op school. Klavertje vier helpt kinderen zichzelf én de wereld te ontdekken. Basisvaardigheden zoals rekenen en taal zijn hierin minstens zo belangrijk als creativiteit en spelend leren. Het uitgangspunt? Dat elk kind terechtkomt op de plek die het beste bij hem of haar past. We hebben hoge verwachting van onze leerlingen, om de kansen op succesvolle deelname en bijdrage aan de maatschappij te vergroten.


Ons onderwijs rust daarom op drie pijlers:

Pijler 1:

Kerndoelen Elke basisschool moet kerndoelen behalen. Deze zijn vastgelegd door Stichting Leerplan Ontwikkeling in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Alle lesmethoden die wij gebruiken, voldoen aan de kerndoelen. Goed onderwijs is volgens ons dat kinderen zich cognitief, emotioneel, motorisch en creatief zo goed mogelijk ontwikkelen. Afgelopen jaar hebben we de leerlijnen voor taal en rekenen nog beter op elkaar afgestemd. We zetten in op een doorgaande leerlijn.

Pijler 2:

Wereldburgerschap De wereld om ons heen verandert in rap tempo, grenzen vervagen en de wereld wordt steeds kleiner. Daarom bieden wij toekomstbestendig onderwijs. Brainstormen, out of the box-denken en improviseren zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden. Kinderen kunnen veel van elkaar leren. We willen dat ze naar elkaar luisteren, samenwerken maar ook zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Wederzijds respect en vertrouwen staan hierin centraal. Zo leren kinderen zichzelf en de wereld kennen. In diverse projecten over ‘echte’ thema’s leggen we de verbinding met de wijk én de rest van de wereld.

Pijler 3:

Talentontwikkeling Ieder kind heeft talent. Gitaarspelen, sporten of schrijven - iets waar ze goed in zijn. Talenten ontdekken en ontwikkelen geeft plezier, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Wij geven tijd en aandacht zodat kinderen hun talenten kunnen ontplooien.