Ouderparticipatie

Wie kent een kind beter dan de ouders? Wie kent een leerling beter dan de onderwijsprofessionals? Een goede samenwerking tussen ouders en school is onmisbaar voor een fijne en leerzame schooltijd van kinderen. We zijn erg blij met de betrokkenheid van ouders bij hun kind en bij de school. Het is een stimulans voor de kinderen. De school wordt er een bruisende, veilige plek van.

Kennismaking en aanmelding

Lijkt Klavertje vier u een fijne school voor uw kind? Maak dan een afspraak met ons voor een rondleiding en een gesprek.
Met het inschrijfformulier is de aanmelding compleet. Op de dag dat een kind vier jaar wordt, mag het naar groep 1. Vóór die datum kan het kind al vijf dagdelen in de groep komen wennen.


Groepsouders

Elk schooljaar worden per groep twee groepsouders gekozen. De leerkracht kijkt wie deze rol op zich wil nemen. De groepsouders ondersteunen bij praktische zaken zoals de organisatie van een excursie, Sinterklaas, de kerstviering en het schoolreisje.

Inloopochtend

Af en toe wordt u uitgenodigd om in de groep te komen kijken. Dan kunnen de kinderen hun werkjes laten zien of samen met u een les volgen.

Klavershows

Al vanaf de kleuterklas leren de leerlingen op het podium te staan. Een keer per jaar verzorgen de kinderen met hun groep een Klavershow voor ouders, oma’s en opa’s en andere mensen die belangrijk zijn voor de kinderen. In de jaarkalender kunt u de data vinden wanneer de groep van uw kind een optreden verzorgt. U bent van harte welkom!

Communicatie

Ouders en leerkrachten maken gebruik van correcte aanspreekvormen. Vriendschapsbanden tussen ouders en leerkrachten zijn mogelijk mits deze wens van beide kanten komt. Schoolleiding en leerkrachten zijn bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. Er is afgesproken dat de leerkrachten in het e-mailverkeer gebruik maken van het school e-mailadres. Elke groep heeft een groep op de ouderapp. 

Kennismakingsweek en informatieavonden

De eerste twee weken van het schooljaar zijn kennismakingsweken. Ouders kunnen kennismaken met de leerkracht (en andersom). U bent welkom om een kijkje te nemen in de klas. In deze weken worden er ook kennismakingsgesprekken gevoerd met de ouders, leerlingen en leekrachten. 

Ouderavonden

ln de groepen 3 tot en met 8 krijgen de leeringen per schooljaar twee keer een rapport: in februari en aan het einde van het schooljaar. In november krijgen de leerlingen een tussenraportage met de resultaten tot dat moment. Tevens vindt er dan een oudergesprek plaats.
Na het eerste rapport vindt een voortgangsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek kunt u met de leerkracht(en) van gedachten wisselen en krijgt u informatie over de vorderingen van uw kind. Dit vindt ook plaats na het rapport aan het einde van het schooljaar. 
ln groep 8 vinden deze gesprekken plaats in janauri, deze gesprekken zijn gekoppeld aan het definitieve schooladvies. ln groep 7 zijn gesprekken die aan het einde van het schooljaar plaatsvinden gekoppeld aan de voorlopige denkrichting. ln de kleutergroepen krijgen alleen de leerlingen van groep 2 in juni een rapport. Voor de ouders van de kleutergroepen vinden er wel oudergesprekken plaats. lndien wenselijk vinden er gedurende het schooljaar meerdere contactmomenten plaats tussen ouders en leerkracht(en) om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Het initiatief van deze gesprekken kan zowel bij de ouders als leerkracht(en) liggen.

T-shirt of tas

T- shirts of tas bestellen? Kijk op https://kvrws.decroshop.nl/