Ouderparticipatie

Wie kent een kind beter dan de ouders? Wie kent een leerling beter dan de onderwijsprofessionals? Een goede samenwerking tussen ouders en school is onmisbaar voor een fijne en leerzame schooltijd van kinderen. We zijn erg blij met de betrokkenheid van ouders bij hun kind en bij de school. Het is een stimulans voor de kinderen. De school wordt er een bruisende, veilige plek van.
We stimuleren deze samenwerking op verschillende manieren:

  • Kennismakingsweek
  • Gebruik ouderapp
  • Inloopochtenden
  • Ouder-kindgesprekken
  • Groepsouders
  • Klavervieringen

 


Kennismakingsweken

De eerste weken van het schooljaar zijn kennismakingsweken. Ouders kunnen kennismaken met de leerkracht (en andersom). U bent welkom om een kijkje te nemen in de klas. In deze weken worden er ook kennismakingsgesprekken gevoerd met de ouders, leerlingen en leerkrachten. 

Communicatie en Parro

Schoolleiding en leerkrachten zijn bereikbaar van 8.00 tot 16.30 uur. Elke groep heeft een groep op de ouderapp Parro. Er is afgesproken dat de leerkrachten in het e-mailverkeer gebruik maken van het school e-mailadres. Ouders en leerkrachten maken gebruik van correcte aanspreekvormen. Vriendschapsbanden tussen ouders en leerkrachten zijn mogelijk mits deze wens van beide kanten komt.

Inloopochtend

De ouders van de leerlingen van groep 1 t/m 3 mogen de kinderen iedere dag naar de klas brengen. Om de ouders van de andere groepen ook de gelegenheid te geven om in de groep te kijken, nodigen wij u af en toe uit voor een inloop. Tijdens de inloop kunnen de kinderen hun werkjes laten zien of samen met u een les volgen.

Ouder-kindgesprekken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf eigenaar zijn van hun leerproces. Wij bespreken daarom meerdere keren per jaar de voortgang met alle kinderen en hun ouders. In november vindt het eerste voortgangsgesprek plaats. De leerlingen van groep 3 t/m 8 ontvangen twee keer per schooljaar een rapport: in februari en aan het einde van het schooljaar. Hierop volgt ook een voortgangsgesprek. De kleuters van groep 2 krijgen in juni een rapport.
ln groep 8 vinden de adviesgesprekken plaats in januari. Eind groep 6 en groep 7 zijn de voortgangsgesprekken gekoppeld aan de oriëntatie richting het voortgezet onderwijs. In groep 6 is dit een eerste oriëntatie en in groep 7 ontvangen de leerlingen een voorlopige denkrichting. lndien wenselijk vinden er meerdere contactmomenten plaats tussen ouders en leerkracht(en) om de ontwikkeling te bespreken. Het initiatief voor deze gesprekken kan zowel bij de ouders als leerkracht(en) liggen.

Groepsouders

Er is af en toe meer hulp nodig in de school. Wij werken daarom met groepsouders samen. Ieder schooljaar starten wij met een oproep om u hiervoor aan te melden. Er worden per groep twee groepsouders gekozen. De groepsouders ondersteunen bij praktische zaken zoals de organisatie van een excursie, Sinterklaas, de kerstviering en het schoolreisje.

Klavervieringen

Al vanaf de kleuterklas leren de leerlingen op het podium te staan. Drie keer per jaar verzorgen alle leerlingen van de school een Klaverviering. De klaverviering is voor ouders, oma’s en opa’s en andere mensen die belangrijk zijn voor de kinderen. In de jaarkalender kunt u de data vinden wanneer de vieringen plaatsvinden. U bent van harte welkom!

Schoolshirt bestellen?

T- shirts bestellen? Kijk op https://kvrws.decroshop.nl/