Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad zitten vier ouders en vier teamleden. Ze houden contact met het College van Bestuur van de school via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De MR en de GMR hebben op een aantal zaken instemming- en adviesbevoegdheid. Het College van Bestuur moet advies en/of instemming vragen aan de GMR over zaken die van belang zijn voor de school. Als u een vraag of advies heeft, kunt u deze indienen bij de MR via mr@klavertje-vier.nl. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen van worden gepubliceerd op de website.

 

Dit schooljaar (2023-2024) zal de MR van Klavertje vier bestaan uit de volgende personen:

Oudergeleding:                                              Personeelsgeleding:
René C. (voorzitter)                                         Tessa v. W. (secretaris)
Didi K.                                                              Stephany S.
Robert H.                                                         Denise P.
Jacqueline S.                                                   Dennis v. V.