De schoolgids

Elke school in het primair onderwijs is vanaf 1 januari 1999 wettelijk verplicht om een schoolgids uit te geven. De schoolgids is vooral bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals een school dat verzorgt. De gids is zowel bedoeld voor ouders die een school voor hun kind zoeken, als voor ouders van wie al één of meer kinderen op Klavertje vier zitten.

Het is behalve een bron van informatie, ook een document waarin de school haar kwaliteiten laat zien. Als ouder wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. In dit proces speelt u een belangrijke rol.


Een deel van deze taak draagt u over aan een school. De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven. Dat geldt zowel voor de kinderen als voor u. Immers, doorgaans zitten uw kinderen acht jaar bij ons op school.

Naast de gebruikelijke aandacht voor de kerndoelen, die vanuit de overheid gehaald moeten worden m.b.t. diverse vak- en vormingsgebieden, heeft samenwerken op onze school een hoge prioriteit. Sociale vaardigheden, maar ook taalvaardigheden, worden actief gestimuleerd. Dit gebeurt in een veilige sfeer, zodat een kansrijk klimaat wordt gecreëerd.

Om de schoolgids te lezen, klik dan hier om hem (pdf) te downloaden.
Om het schoolplan 2019-2023 te lezen, klik dan hier om hem (pdf) te downloaden.