Kernwaarden

Wij werken vanuit de volgende vier kernwaarden:

- Plezier
- Respect
- Samenwerken
- Groei


Plezier

Plezier is de vonk die het leren doet ontvlammen. Op onze basisschool streven we ernaar een omgeving te creëren waarin kinderen met enthousiasme en vreugde naar school komen. We moedigen speelsheid, nieuwsgierigheid en creativiteit aan, zodat elke schooldag als zinvol wordt ervaren. Door plezier te integreren in het leerproces, inspireren we onze leerlingen om hun potentieel te ontdekken en te ontwikkelen.

Respect

Respect is de basis van onze school. We hechten veel waarde aan het creëren van een cultuur in een inclusieve en ondersteunende omgeving waarin elk individu wordt gewaardeerd en gerespecteerd. We leren onze leerlingen om respectvol om te gaan met zichzelf, anderen en hun omgeving. Door begrip, empathie en acceptatie te bevorderen, bouwen we aan een harmonieuze schoolgemeenschap waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

Samenwerken

Samenwerken vormt de basis van ons onderwijs. We geloven dat het bevorderen van samenwerking essentieel is voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Door hen aan te moedigen om samen te werken, leren ze waardevolle sociale vaardigheden, zoals communicatie, luisteren, empathie en teamwork. We stimuleren actieve deelname en betrokkenheid bij groepsactiviteiten, projecten en discussies, waarbij we de kracht van collectieve intelligentie en diversiteit benutten.

Groei

Groei staat centraal in ons onderwijsproces. We streven ernaar onze leerlingen te inspireren om voortdurend te streven naar persoonlijke groei. We moedigen hen aan om uitdagingen aan te gaan, fouten te omarmen als leermogelijkheden en hun eigen potentieel te ontdekken. Door het stellen van haalbare doelen en het bieden van gerichte ondersteuning, creëren we een omgeving waarin onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfverzekerde, veerkrachtige leerlingen die een leven lang leren.
Deze vier kernwaarden vormen de pijlers van onze basisschool en we streven ernaar om ze in elk aspect van ons onderwijs te integreren.