Medezeggenschapsraad (MR)

Dit schooljaar (2018-2019) zal de MR van Klavertje vier bestaan uit de volgende personen:

 
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Kevin van der Raad (voorzitter) Yvonne Hetem-Lonnee (secretaris)
Vivienne Bonebakker - Engels Tessa van Wooning
Amar Jagroep Marije Schram
Jacqueline Starken  

Vivienne Bonebakker-Engels (ouder van onze school) is lid van de GMR.
Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van MeerPrimair.

Wilt u meer lezen over de "wet medezeggenschap op scholen" klik dan op www.infowms.nl/
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben,schroomt u dan niet om met een van de ledencontact op te nemen.
Dit kan ook via het volgende emailadres: mr@klavertje-vier.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
de MR van Klavertje vier


Vergaderdata 2022-2023

MR
Maandag 12 september 2022
Maandag 07 november 2022
Maandag 09 januari 2023
Maandag 06 maart 2023
Maandag 15 mei 2023
Maandag 26 juni 2023 (indien nodig)

Wilt u toehoorder zijn bij het overleg van de medezeggenschapsraad? U bent welkom vanaf 20.30 uur. Graag even melden dat u komt (i.v.m. de toegangsdeur) via mr@klavertje-vier.nl.

Agenda en notulen MR vergadering 2021-2022

 
Datum Agenda Notulen
2020-2021 MR Jaarverslag
6 september 2021 Agenda Notulen
8 november 2021 Agenda Notulen
17 januari 2022 Agenda Notulen
21 maart 2022 Agenda Notulen
16 mei 2022 Agenda Notulen
20 juni 2022 Agenda Notulen
 
Bijlage:
Activiteiten plan MR  2021-2022
Medezeggenschapsstatuut van Stichting Meer Primair

Agenda en notulen MR vergadering 2020-2021

 
Datum Agenda Notulen
2019-2020 MR Jaarverslag
8 september 2020 Agenda Notulen
10 november 2020 Agenda Notulen
19 januari 2021 Agenda Notulen
16 maart 2021 Agenda Notulen
11 mei 2021 Agenda Notulen
15 juni 2021 (extra) Agenda Notulen