Medezeggenschapsraad (MR)

Dit schooljaar (2018-2019) zal de MR van Klavertje vier bestaan uit de volgende personen:

 
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Kevin van der Raad (voorzitter) Rohan Witteman (secretaris)
Vivienne Bonebakker - Engels Sandra Butter
Amar Jagroep Yvonne Hetem
Jacqueline Starken Joyce Molenberg
Foto volgt nog.

Daniela Cizkova (ouder van onze school) is lid van de GMR.
Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van MeerPrimair.

Wilt u meer lezen over de "wet medezeggenschap op scholen" klik dan op www.infowms.nl/
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben,schroomt u dan niet om met een van de ledencontact op te nemen.
Dit kan ook via het volgende emailadres: mr@klavertje-vier.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
de MR van Klavertje vier


Vergaderdata 2021-2022

MR
06 september 2021
08 november 2021
17 januari 2022
14 maart 2022
16 mei 2022
20 juni 2022 (indien nodig)

Wilt u toehoorder zijn bij het overleg van de medezeggenschapsraad? U bent welkom vanaf 20.30 uur. Graag even melden dat u komt (i.v.m. de toegangsdeur) via mr@klavertje-vier.nl.

Agenda en notulen MR vergadering 2021-2022

 
Datum Agenda Notulen
2020-2021 MR Jaarverslag
6 september 2021 Agenda Notulen
8 november 2021 Agenda Notulen
17 januari 2022 Agenda Notulen
14 maart 2022 Agenda Notulen
16 mei 2022 Agenda Notulen
20 juni 2022 Agenda Notulen
 

Agenda en notulen MR vergadering 2020-2021

 
Datum Agenda Notulen
2019-2020 MR Jaarverslag
8 september 2020 Agenda Notulen
10 november 2020 Agenda Notulen
19 januari 2021 Agenda Notulen
16 maart 2021 Agenda Notulen
11 mei 2021 Agenda Notulen
15 juni 2021 (extra) Agenda Notulen