Medezeggenschapsraad (MR)

Dit schooljaar (2018-2019) zal de MR van Klavertje vier bestaan uit de volgende personen:

 
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Kevin van der Raad (voorzitter) Rohan Witteman (secretaris)
Vivienne Bonebakker - Engels Sandra Butter
Amar Jagroep Yvonne Hetem
Jacqueline Starken Joyce Molenberg
Foto volgt nog.

Daniela Cizkova (ouder van onze school) is lid van de GMR.
Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van MeerPrimair.

Wilt u meer lezen over de "wet medezeggenschap op scholen" klik dan op www.infowms.nl/
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben,schroomt u dan niet om met een van de ledencontact op te nemen.
Dit kan ook via het volgende emailadres: mr@klavertje-vier.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
de MR van Klavertje vier


Vergaderdata 2018-2019

MR
Maandag 1 oktober 2018
Dinsdag 20 november 2018
Dinsdag 22 januari 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Dinsdag 21 mei 2019
Dinsdag 18 juni 2019 (indien nodig)
Wilt u toehoorder zijn bij het overleg van de medezeggenschapsraad? U bent welkom vanaf 20.30 uur. Graag even melden dat u komt (i.v.m. de toegangsdeur) via mr@klavertje-vier.nl.
 

Agenda en Notulen MR vergaderingen

Datum
Agenda
Notulen
 1 oktober 2018 Agenda Notulen
20 november 2018 Agenda Notulen
22 januari 2019 Agenda Notulen
26 maart 2019 Agenda Notulen
21 mei 2019 Agenda Notulen
18 juni 2019 Agenda Notulen