Medezeggenschapsraad (MR)

Dit schooljaar (2018-2019) zal de MR van Klavertje vier bestaan uit de volgende personen:

 
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Kevin van der Raad (voorzitter) Rohan Witteman (secretaris)
Vivienne Bonebakker - Engels Sandra Butter
Amar Jagroep Yvonne Hetem
Jacqueline Starken Joyce Molenberg
Foto volgt nog.

Daniela Cizkova (ouder van onze school) is lid van de GMR.
Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van MeerPrimair.

Wilt u meer lezen over de "wet medezeggenschap op scholen" klik dan op www.infowms.nl/
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben,schroomt u dan niet om met een van de ledencontact op te nemen.
Dit kan ook via het volgende emailadres: mr@klavertje-vier.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
de MR van Klavertje vier


Vergaderdata 2019-2020

MR
17 september 2019
12 november 2019
14 januari 2020
24 maart 2020
12 mei 2020
16 juni 2020
Wilt u toehoorder zijn bij het overleg van de medezeggenschapsraad? U bent welkom vanaf 20.30 uur. Graag even melden dat u komt (i.v.m. de toegangsdeur) via mr@klavertje-vier.nl.
 

 

Agenda en notulen MR vergaderingen 2019-2020

 
Datum Agenda Notulen
2018-2019 MR Jaarverslag
17 september 2019 Agenda Notulen
12 november 2019 Agenda Notulen
14 januari 2020 Agenda Notulen
24 maart 2020 Agenda Notulen
12 mei 2020 Agenda Notulen
16 juni 2020 Agenda Notulen
 

Agenda en notulen MR vergaderingen 2018-2019

Datum
Agenda
Notulen
 1 oktober 2018 Agenda Notulen
20 november 2018 Agenda Notulen
22 januari 2019 Agenda Notulen
26 maart 2019 Agenda Notulen
21 mei 2019 Agenda Notulen
18 juni 2019 Agenda Notulen