Medezeggenschapsraad (MR)

Dit schooljaar (2018-2019) zal de MR van Klavertje vier bestaan uit de volgende personen:

 
Oudergeleding:
Personeelsgeleding:
Kevin van der Raad (voorzitter) Yvonne Hetem-Lonnee (secretaris)
Vivienne Bonebakker - Engels Tessa van Wooning
Amar Jagroep Marije Schram
Jacqueline Starken Dennis van Vliet

Vivienne Bonebakker-Engels (ouder van onze school) is lid van de GMR.
Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van MeerPrimair.

Wilt u meer lezen over de "wet medezeggenschap op scholen" klik dan op www.infowms.nl/
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben,schroomt u dan niet om met een van de ledencontact op te nemen.
Dit kan ook via het volgende emailadres: mr@klavertje-vier.nl
 
Met vriendelijke groet,
 de MR van Klavertje vier


Vergaderdata 2022-2023

MR
Maandag 12 september 2022
Maandag 07 november 2022
Maandag 09 januari 2023
Maandag 06 maart 2023
Maandag 15 mei 2023
Maandag 26 juni 2023 (indien nodig)

Wilt u toehoorder zijn bij het overleg van de medezeggenschapsraad? U bent welkom vanaf 20.30 uur. Graag even melden dat u komt (i.v.m. de toegangsdeur) via mr@klavertje-vier.nl.
 

Agenda en Notulen MR vergadering 2022-2023

Datum Agenda Notulen
2021-2022 MR Jaarverslag
12-09-2022 Agenda Notulen
14-11-2022 Agenda Notulen
09-01-2023 Agenda Notulen
06-03-2023 Agenda Notulen
15-05-2023  Agenda Notulen
26-06-2023  Agenda Notulen


Agenda en notulen MR vergadering 2021-2022

 
Datum Agenda Notulen
2020-2021 MR Jaarverslag
6 september 2021 Agenda Notulen
8 november 2021 Agenda Notulen
17 januari 2022 Agenda Notulen
21 maart 2022 Agenda Notulen
16 mei 2022 Agenda Notulen
20 juni 2022 Agenda Notulen
 
Bijlage:
Activiteiten plan MR  2021-2022
Medezeggenschapsstatuut van Stichting Meer Primair