Meer Primair


Met ingang van 1 augustus 2014 zijn de Vereniging Christelijk Onderwijs (VCO) Quercus en de Stichting
Katholiek OnderwijsHoofddorp (SKOH) gefuseerd tot de nieuwe onderwijsorganisatie Meer Primair,

een stichting voor christelijk en katholiek basisonderwijs.

Meer Primair wordt gevormd door negentien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 540 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 6000 leerlingen in de Haarlemmermeer.

Het bestuursbureau van Meer Primair is gevestigd in het gebouw ‘De Burgemeester’, 
Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 
2131 XE Hoofddorp.

Het postbusadres is Postbus 223, 
2130 AE Hoofddorp

De organisatie is terug te vinden op de website van de stichting http://www.meerprimair.nl