Respectprotocol

Het respectprotocol heeft als doel om alle leerlingen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle leerlingen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan.

Het respectprotocol is er voor leerlingen, ouders en professionals en is gericht op het preventief en curatief handelen als het gaat om sociale veiligheid.