Kan uw kind de school niet bezoeken, laat u het dan even weten, anders maken we ons ongerust. Belt u wel vóór schooltijd 7. 45 - 8.15 uur bij de conciërge (023 5619050)
Wilt u liever niet ziekmelden per mail. Dit wordt niet altijd gelezen voor schooltijd. 

De directies van basisscholen hebben de bevoegdheid in bepaalde omstandigheden verlof (tot maximaal 10 dagen) te verlenen. Deze ‘gewichtige redenen’ zijn: Wilt u bijzonder verlof aanvragen i.v.m. een verhuizing, trouwerij of overlijden?
Download dan het formulier "aanvraag voor verlof wegens gewichtige omstandigheden".

Bij het vastleggen van uw vakantie(s) dient u terdege rekening te houden met de vakantieregeling.
Buiten de schoolvakanties om zal in principe geen toestemming worden verleend om op vakantie te gaan. Alleen in die gevallen waarin u aannemelijk kunt maken (bijvoorbeeld door middel van een werkgeversverklaring) dat u niet in de schoolvakanties op vakantie kunt gaan, kan de schoolleiding bij hoge uitzondering hiervoor toestemming geven.
Vrijaf ter voorkoming van ‘file-leed’ is geen gewichtige reden.
Verzoeken dienen tenminste 8 weken vooraf te worden gedaan, aangezien in sommige gevallen overleg noodzakelijk is met de leerplichtambtenaar. Voorkom teleurstellingen en onwettige handelingen van uw of onze kant!

Wilt u vakantieverlof aanvragen voor uw kind?
Download het formulier vakantieverlof en lever het in bij de administratie.

Voor meer informatie over verlof aanvraag: Buitenschoolvakanties op vakantie
For English: Applications for leave of abcense.