Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. Elke dag, maandag t/m vrijdag, hebben wij les van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vanaf 8.15 uur gaat de deur open en zijn u en de leerlingen van harte welkom. 
Om 8.30 uur starten we met de lessen.
Alle leerlingen lunchen op school onder toezicht van de eigen leerkracht.  
Om 14.00 uur zijn de lessen afgelopen.

Na schooltijd komen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 met de kinderen naar buiten.
De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven bij de leerkracht totdat zij opgehaald worden.
Op het schoolplein zijn honden niet toegestaan.
Ouders wachten buiten.
Elke groep heeft een vaste ophaalplaats:
De groepen 1/2 verzamelen bij het sportplein aan de achterkant van de school;
De groepen 3 en 4 gaan via de hoofdingang naar buiten en verzamelen aan het voorplein.
De groepen 5 gaan via het voorplein naar buiten. De groepen 6 verzamelen bij het voorplein.
De groepen 7 en 8 gaan via uitgang Meeuwenstraat naar buiten.
 

Verkeersveiligheid

Alle kinderen moet veilig van en naar school kunnen. Daarom hebben wij een verkeerscommissie en overleggen we drie keer per jaar over de veiligheid en het verkeer rondom school. Ook geven we verkeersonderwijs vanaf groep 3 met de methode Wijzer door het verkeer en hebben we elk jaar een project over veilig verkeer. De kinderen van groep 7 doen verkeersexamen. Klavertje vier heeft het Verkeersveiligheidslabel. We hebben een paar afspraken gemaakt zodat het rondom school voor iedereen veilig is. Wij moedigen alle kinderen en ouders aan zoveel mogelijk lopend en met de fiets naar school te komen.

Fietsers

Stap af zodra je bij school de stoep oprijdt.
Op het plein en op de stoep wordt niet gefietst.
Kinderen die naar school fietsen, parkeren hun fiets in de stalling aan de achterkant van school.
Zij gaan naar binnen via het Heusdenpad.
De fietsenstalling is voor de fietsen van de kinderen.

Autobestuurders

Laat kinderen niet uitstappen op de rijbaan voor school.
Dat is niet alleen onveilig voor de kinderen, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers.
Parkeer in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein of langs de F.B. Koenlaan, zodat je samen het laatste stuk naar school kunt lopen.
Parkeer niet met de auto op de stoep of op het fietspad. Ook kort stilstaan op de stoep of het fietspad is niet gewenst.

Dit is het vastgestelde vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019

 
MEER PRIMAIR DAG 5-10-2018
HERFSTVAKANTIE 20-10-2018 T/M 28-10-2018
STUDIEDAG 26-11-2018
KERSTVAKANTIE 22-12-2018 T/M 06-01-2019
VOORJAARSVAKANTIE 15-02-2019 T/M 24-02-2019
MEIVAKANTIE 19-04-2019 T/M 05-05-2019
HEMELVAART 30-05-2019 T/M 31-05-2019
PINKSTERVAKANTIE 10-06-2019 T/M 16-06-2019
OUDERGESPREKKEN (Leerlingen zijn vrij) 24-06-2019
VRIJE DAG 12-07-2019
ZOMERVAKANTIE 13-07-2019 T/M 25-08-2019


Dit is het voorlopige vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020

Dit zijn de vastgestelde vakantiedagen in het schooljaar 2019-2020. De studiedagen worden nog gepland.
 
HERFSTVAKANTIE 19-10-2019 T/M 27-10-2019
KERSTVAKANTIE 21-12-2019 T/M 05-01-2020
VOORJAARSVAKANTIE 15-02-2020 T/M 23-02-2020
GOEDE VRIJDAG & PASEN 10-04-2020 T/M 13-04-2020
MEIVAKANTIE 25-04-2020 T/M 10-05-2020
HEMELVAART 21-05-2020 T/M 22-05-2020
PINKSTEREN 01-06-2020
ZOMERVAKANTIE 04-07-2020 T/M 16-08-2020