Schooltijden

Wij hanteren een continurooster. Elke dag, maandag t/m vrijdag, hebben wij les van 8.30 uur tot 14.00 uur.
Vanaf 8.15 uur gaat de deur open en zijn u en de leerlingen van harte welkom. 
Om 8.30 uur starten we met de lessen.
Alle leerlingen lunchen op school onder toezicht van de eigen leerkracht.  
Om 14.00 uur zijn de lessen afgelopen.

Na schooltijd komen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 met de kinderen naar buiten.
De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven bij de leerkracht totdat zij opgehaald worden.
Op het schoolplein zijn honden niet toegestaan.
Ouders wachten buiten.
Elke groep heeft een vaste ophaalplaats:
De groepen 1/2 verzamelen bij het sportplein aan de achterkant van de school;
De groepen 3 en 4 gaan via de hoofdingang naar buiten en verzamelen aan het voorplein.
De groepen 5 gaan via het voorplein naar buiten. De groepen 6 verzamelen bij het voorplein.
De groepen 7 en 8 gaan via de hoofdingang naar buiten.
 

Verkeersveiligheid

Alle kinderen moet veilig van en naar school kunnen. Daarom hebben wij een verkeerscommissie en overleggen we drie keer per jaar over de veiligheid en het verkeer rondom school. Ook geven we verkeersonderwijs vanaf groep 3 met de methode Wijzer door het verkeer en hebben we elk jaar een project over veilig verkeer. De kinderen van groep 7 doen verkeersexamen. Klavertje vier heeft het Verkeersveiligheidslabel. We hebben een paar afspraken gemaakt zodat het rondom school voor iedereen veilig is. Wij moedigen alle kinderen en ouders aan zoveel mogelijk lopend en met de fiets naar school te komen.

Fietsers

Stap af zodra je bij school de stoep oprijdt.
Op het plein en op de stoep wordt niet gefietst.
Kinderen die naar school fietsen, parkeren hun fiets in de stalling aan de achterkant van school.
Zij gaan naar binnen via het Heusdenpad.
De fietsenstalling is voor de fietsen van de kinderen.

Autobestuurders

Laat kinderen niet uitstappen op de rijbaan voor school.
Dat is niet alleen onveilig voor de kinderen, maar ook voor de andere verkeersdeelnemers.
Parkeer in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein of langs de F.B. Koenlaan, zodat je samen het laatste stuk naar school kunt lopen.
Parkeer niet met de auto op de stoep of op het fietspad. Ook kort stilstaan op de stoep of het fietspad is niet gewenst.
 

Vakantierooster 2021 -2022

Herfstvakantie 16.10.2021 t/m 24.10.2021 
Kerstvakantie  25.12.2021 t/m 09.01.2022 
Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022 
Goede vrijdag 15.04.2022 
Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022
Koningsdag 27.04.2021
Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022 
Hemelvaart 26.05.2022 t/m 29.05.2022 
Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022 
Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022
 

Studiedagen 2021-2022

Donderdag 16 september 2021
Woensdag 17 november 2021
Vrijdag 24 december 2021
Woensdag 9 februari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Dinsdag 19 april 2022
Dinsdag 7 juni 2022
Vrijdag 15 juli 2022