Expressie


De vijf expressiegebieden dans, drama, handvaardigheid, tekenen en muziek komen in de methode Moet je doen volledig aan bod. Wij willen activiteiten ontwikkelen waarin kinderen zelf kunnen bijdragen hoe ze te werk gaan met tekenen, schilderen, drama, muziek en dans. Groepsoverstijgende activiteiten stimuleren we, omdat het de onderlinge band versterkt tussen de leerlingen op school. Er is een goede koppeling te maken naar de meer technische gebieden. Goede voorbeelden zijn: het werken met lego en het ontwerpen van een pagina voor de website op de computer. We vinden het in ieder geval belangrijk dat kinderen van elkaar kunnen leren en dat ze elkaar helpen en elkaar kunnen stimuleren. Daar hoort creatief denken zeker bij!